متن آهنگ زندانی از عباس یدالله زاده

«متــن آهنگـــ»

 

زنـدونی خستـه هسه     ای خـدا   ای خـدا

 

وه دل شکستـه هسه     ای خـدا   ای خـدا

 

زنـدون در بـسته هسه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

طلسمـو  تلـــــه هسه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

زنــدونـی نــالــه  کــنه     ای خـدا   ای خـدا

وه  تـــره  صـــدا  کــنه     ای خـدا   ای خـدا

بـه یــاده  خــنـه  کــنه    ها دلخواه  آ دلخواه

خـــدا  ره  صـــدا  کــنه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

بــه خـــاطر  زنـــدانــی    ها دلخواه  آ دلخواه

کــه   بـهـیـــــره  آزادی    ها دلخواه  آ دلخواه

هــاده تـو  نزری بـیـرون    ها دلخواه  آ دلخواه

تـــا  وه دل بـیـــره  آروم    ها دلخواه  آ دلخواه

 

دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

تــه بـور بـه امــام رضــا    ها دلخواه  آ دلخواه

 

آقـــا  ره  بـــــزن  صـــدا    ها دلخواه  آ دلخواه

 

آقـــا  شــه دونـــه  ولله    ها دلخواه  آ دلخواه

 

تــــــــه درده  کــنه  دوا     ها دلخواه  آ دلخواه

 

 دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

شـومـه بـه نـزد قـاضـی     ای خـدا   ای خـدا

 

گـــمه از شـه عـاشقـی     ای خـدا   ای خـدا

 

قــاضــی  هـــاده  آزادی    ها دلخواه  آ دلخواه

 

نـــده حــــکـم  جـــــدای    ها دلخواه  آ دلخواه

 

 دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

زنــدونـــی خستـه هسه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

شو شویه حسری بسته    ها دلخواه  آ دلخواه

 

وه دل  شکستـــه هسـه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

طلسمـو  تلــــــه  بستــه    ها دلخواه  آ دلخواه

 

دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

 

 

 

چـــــشــم  انـتـظاریــه دا    ها دلخواه  آ دلخواه

 

حــــــکــمــه  آزادیـــه  دا    ها دلخواه  آ دلخواه

 

هـــر  چــی زنــــدانـی  دا    ها دلخواه  آ دلخواه

 

بــــورده  جـــــوانـیـه    دا     ها دلخواه  آ دلخواه

 

دلخواه قشنــگ و نازه     سبزه و سر به نازه

 

دلخواه ته چشمون دا     تـه دل پـر ازخون دا

/ 0 نظر / 38 بازدید