دانلود ده آهنگ در جشن محمد کاملی - فریدونکار

دانلود تمامی آهنگ ها به صورت فایل zip اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 50.6 MB DOWNLOAD دانلود آهنگ ها به صورت جدا جدا

1_ دانلود آهنگ مازندرانی  قشر مازرون بورین  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 6.80 MB DOWNLOAD

2_ دانلود آهنگ مازندرانی  کوچه تنگ  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 6.96 MB DOWNLOAD

3_ دانلود آهنگ مازندرانی  می دلو می غم سوایی  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 5.17 MB DOWNLOAD

4_ دانلود آهنگ مازندرانی  می هستی جان  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.27 MB DOWNLOAD

5_ دانلود آهنگ مازندرانی  هستی مجا قهر نکن  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 4.23 MB DOWNLOAD

6_ دانلود آهنگ فارسی  مینا  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 5.73 MB DOWNLOAD

7_ دانلود آهنگ مازندرانی  سرپهلون  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 5.37 MB DOWNLOAD

8_ دانلود آهنگ مازندرانی  شکارچی جان  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 4.47 MB DOWNLOAD

9_ دانلود آهنگ مازندرانی  سن بالای چهل  با خوانندگی جابر رجبی

اسم خواننده حجم دانلود جابر رجبی 5.01 MB DOWNLOAD

10_ دانلود آهنگ مازندرانی  می دلو می غم سوایی  با خوانندگی جابر رجبی

اسم خواننده حجم دانلود جابر رجبی 5.27 MB DOWNLOAD

/ 1 نظر / 10 بازدید
علی

داداش الان ساعت 7 صبح هست درسته پاپ اپ درسته یا علی