دانلود آهنگ های جدید در جشن جابر حیدری

دانلود تمامی آهنگ ها به صورت فایل zip اسم خواننده حجم دانلود جشن جابر 77.8 MB DOWNLOAD   دانلود آهنگ ها به صورت جدا جدا

1_  دانلود آهنگ مازندرانی  بالا بالا کوه وسته  با خوانندگی بهزاد صفایی

اسم خواننده حجم دانلود بهزاد صفایی 16.03 MB DOWNLOAD

2_  دانلود آهنگ مازندرانی  آملی ریکامه   با خوانندگی بهزاد صفایی

اسم خواننده حجم دانلود بهزاد صفایی 6.00 MB DOWNLOAD

3_  دانلود آهنگ مازندرانی  کبوتر دبیرستانی بورده   با خوانندگی بهزاد صفایی

اسم خواننده حجم دانلود بهزاد صفایی 5.68 MB DOWNLOAD

 

4_  دانلود آهنگ مازندرانی  خوامه بورم من سفر   با خوانندگی رمضان سعیدی

اسم خواننده حجم دانلود رمضان سعیدی 7.03 MB DOWNLOAD

5_  دانلود آهنگ مازندرانی  چل چلا پر بزن   با خوانندگی رمضان سعیدی

اسم خواننده حجم دانلود رمضان سعیدی 9.75 MB DOWNLOAD

6_  دانلود آهنگ مازندرانی  کبوتر بی بالو بی پر من   با خوانندگی رمضان سعیدی

اسم خواننده حجم دانلود رمضان سعیدی 19.09 MB DOWNLOAD

7_  دانلود آهنگ مازندرانی  مه مرجان   با خوانندگی رمضان سعیدی

اسم خواننده حجم دانلود رمضان سعیدی 6.01 MB DOWNLOAD

8_  دانلود آهنگ مازندرانی  درونی-  شاد   با خوانندگی رمضان سعیدی

اسم خواننده حجم دانلود رمضان سعیدی 7.52 MB DOWNLOAD

/ 2 نظر / 44 بازدید
هادی

حال هردمه

هادی

هال هردمه