دانلود دوازده آهنگ با صدای مهرداد پازواری

دانلود تمامی آهنگ ها به صورت فایل zip اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 54.5 MB DOWNLOAD دانلود آهنگ ها به صورت جدا جدا

1_ دانلود آهنگ مازندرانی  برار تو چنده ماهی  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 4.54 MB DOWNLOAD

2_ دانلود آهنگ مازندرانی  علف صحرا  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.20 MB DOWNLOAD

3_ دانلود آهنگ مازندرانی  قاسم آبادی با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.56 MB DOWNLOAD

4_ دانلود آهنگ مازندرانی  نم نم وارش  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 5.19 MB DOWNLOAD

5_ دانلود آهنگ مازندرانی  بابل ته پرچم بالا  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 7.49 MB DOWNLOAD

6_ دانلود آهنگ مازندرانی  سربازی  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.65 MB DOWNLOAD

7_ دانلود آهنگ مازندرانی  سرکلا  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 4.23 MB DOWNLOAD

8_ دانلود آهنگ مازندرانی  سرگذشت عاشقی  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 4.58 MB DOWNLOAD

9_ دانلود آهنگ مازندرانی  شکارچی جان  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 7.21 MB DOWNLOAD

10_ دانلود آهنگ مازندرانی  شوق پرواز  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 5.74 MB DOWNLOAD

11_ دانلود آهنگ مازندرانی  تو چشم دری  با صدای مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.38 MB DOWNLOAD

12_ دانلود آهنگ مازندرانی  زمونه  با خوانندگی مهرداد پازواری

اسم خواننده حجم دانلود مهرداد پازواری 3.34 MB DOWNLOAD

/ 0 نظر / 36 بازدید