دانلود 22 آهنگ ملایم و جدید از صفر گلردی

دانلود تمامی آهنگ ها به صورت فایل zip اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 156 MB DOWNLOAD   دانلود آهنگ ها به صورت جدا جدا

1_  دانلود آهنگ مازندرانی  آه می دلا   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 6.88 MB DOWNLOAD

2_  دانلود آهنگ مازندرانی  آه رفق   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 7.35 MB DOWNLOAD

3_  دانلود آهنگ مازندرانی  امشو آسمون چی دارنه صفا   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 5.26 MB DOWNLOAD

4_  دانلود آهنگ مازندرانی  چرخ هادم چرخی بمیرم   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 13.03 MB DOWNLOAD

5_  دانلود آهنگ مازندرانی دادا بو ام کی دا   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 9.92 MB DOWNLOAD

6_  دانلود آهنگ مازندرانی  دلبرا   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 10.06 MB DOWNLOAD

7_  دانلود آهنگ مازندرانی  دختر عمو لیلای من   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 6.95 MB DOWNLOAD

8_  دانلود آهنگ مازندرانی  ها دلخواه جان   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 7.58 MB DOWNLOAD

9_  دانلود آهنگ مازندرانی  همدم جان بیمه قهر ماه رنگ   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 7.50 MB DOWNLOAD

10_  دانلود آهنگ مازندرانی  هی برو هی نشو   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 3.15 MB DOWNLOAD

11_  دانلود آهنگ مازندرانی  مه آنا جان   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 7.49 MB DOWNLOAD

12_  دانلود آهنگ مازندرانی  شیرین جان   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 4.71 MB DOWNLOAD

13_  دانلود آهنگ مازندرانی  طاهره سنگ سری   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 2.03 MB DOWNLOAD

14_  دانلود آهنگ مازندرانی  طالب طالبا  با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 4.37 MB DOWNLOAD

15_  دانلود آهنگ مازندرانی  کنس تی دست قربون   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 10.0 MB DOWNLOAD

16_  دانلود آهنگ مازندرانی  ته غم بمیرم   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 11.03 MB DOWNLOAD

17_  دانلود آهنگ مازندرانی  طوبی جان   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 4.79 MB DOWNLOAD

18_  دانلود آهنگ مازندرانی  ته حیا هوی قربون   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 9.63 MB DOWNLOAD

19_  دانلود آهنگ مازندرانی  یادش بخیر  با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 8.67 MB DOWNLOAD

20_  دانلود آهنگ مازندرانی  دیگه نمبه ته مله  با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 4.52 MB DOWNLOAD

21_  دانلود آهنگ مازندرانی  درونی  جشن ساری با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 8.61 MB DOWNLOAD

22_  دانلود آهنگ مازندرانی  عشق منی یار برو   با خوانندگی صفر گلردی

اسم خواننده حجم دانلود صفر گلردی 3.18 MB DOWNLOAD

/ 0 نظر / 144 بازدید