دانلود چهارده آهنگ با سه تار از عباس ماندگار

دانلود تمامی آهنگ ها در یک فایل zip

  دانلود تمامی آهنگ ها با سه تار  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 91.9 MB DOWNLOAD   دانلود تمامی آهنگ ها به صورت تکی تکی

1_  دانلود آهنگ مازندرانی  منه رویا چه ننه  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 6.81 MB DOWNLOAD

2_  دانلود آهنگ مازندرانی  دتا یاره دانه دانه  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 10.03 MB DOWNLOAD

3_  دانلود آهنگ مازندرانی  یار بل بلان می آیند  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 6.27 MB DOWNLOAD

4_  دانلود آهنگ مازندرانی  خدیجه جان  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 9.37 MB DOWNLOAD

5_  دانلود آهنگ مازندرانی  آی خدا خدایا  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 6.35 MB DOWNLOAD

6_  دانلود آهنگ مازندرانی  محرم راز می آید  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 11.6 MB DOWNLOAD

7_  دانلود آهنگ مازندرانی  آی بانو جان  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 9.94 MB DOWNLOAD

8_  دانلود آهنگ مازندرانی  ننا من ندارمه غم  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 4.59 MB DOWNLOAD

9_  دانلود آهنگ مازندرانی  فاطمه غریبه  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 4.92 MB DOWNLOAD

10_  دانلود آهنگ مازندرانی  جان روبابه جان روبابه  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 2.77 MB DOWNLOAD

11_  دانلود آهنگ مازندرانی  فاطمه جان برو بوریم جان  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 5.96 MB DOWNLOAD

12_  دانلود آهنگ مازندرانی  راحله جان راحله  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 7.50 MB DOWNLOAD

13_  دانلود آهنگ مازندرانی  مگه من دختر بابا نبودم  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 4.77 MB DOWNLOAD

14_  دانلود آهنگ مازندرانی  علی آباد  با خوانندگی عباس ماندگار

اسم خواننده حجم دانلود عباس ماندگار 2.71 MB DOWNLOAD

/ 0 نظر / 78 بازدید