دانلود دوازده آهنگ جدید از جهانبخش کرد و قاسم نصیری

دانلود تمامی آهنگ ها در یک فایل zip

  دانلود تمامی آهنگ ها مازندرانی  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 85.9 MB DOWNLOAD دانلود تمامی آهنگ ها به صورت تکی تکی

1_  دانلود آهنگ مازندرانی  بوینین کوه کوه  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 3.59 MB DOWNLOAD

2_  دانلود آهنگ مازندرانی  بالا بالا کوه  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 8.28 MB DOWNLOAD

3_  دانلود آهنگ مازندرانی  ای بانو جان  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 8.64 MB DOWNLOAD

4_  دانلود آهنگ مازندرانی  چتی غم نخورم  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 5.52 MB DOWNLOAD

5_  دانلود آهنگ فارسی  شکارچی جان و هادلبر  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 14.1 MB DOWNLOAD

6_  دانلود آهنگ فارسی  شکار شوکا  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 5.11 MB DOWNLOAD

7_  دانلود آهنگ مازندرانی  الهه  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 8.22 MB DOWNLOAD

8_  دانلود آهنگ مازندرانی  هنابندان  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 7.97 MB DOWNLOAD

9_  دانلود آهنگ مازندرانی  بندری شاد  با خوانندگی جهانبخش کرد

اسم خواننده حجم دانلود جهانبخش کرد 9.76 MB DOWNLOAD

10_  دانلود آهنگ فارسی  دختر خاله  با خوانندگی قاسم نصیری

اسم خواننده حجم دانلود قاسم نصیری 5.93 MB DOWNLOAD

11_  دانلود آهنگ مازندرانی  جان ربابه جان  با خوانندگی قاسم نصیری

اسم خواننده حجم دانلود قاسم نصیری 4.45 MB DOWNLOAD

12_  دانلود آهنگ فارسی  بیا کنارم  با خوانندگی قاسم نصیری

اسم خواننده حجم دانلود قاسم نصیری 4.76 MB DOWNLOAD

/ 0 نظر / 12 بازدید