دانلود ده آهنگ جدید از مجید حسینی جشن بازیار

دانلود تمامی آهنگ ها در یک فایل zip اسم خواننده حجم دانلود آلبوم آهنگ 56.5 MB DOWNLOAD

 

دانلود تمامی آهنگ ها به صورت جدا جدا

1_  دانلود آهنگ مازندرانی  اول عاشقی دا   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 6.08 MB DOWNLOAD

2_  دانلود آهنگ مازندرانی  بازیاری ریکامه   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 4.36 MB DOWNLOAD

3_  دانلود آهنگ مازندرانی  خومبه عاشقی دا   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 7.57 MB DOWNLOAD

4_  دانلود آهنگ مازندرانی  آرزو  با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 6.47 MB DOWNLOAD

5_  دانلود آهنگ مازندرانی  لیلی جان ها   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 4.26 MB DOWNLOAD

6_  دانلود آهنگ مازندرانی  خوامبه پند هاکنم   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 2.85 MB DOWNLOAD

7_  دانلود آهنگ مازندرانی  چنده سخته جدایی   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 6.59 MB DOWNLOAD

8_  دانلود آهنگ مازندرانی  اشاره رهبر   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 6.61 MB DOWNLOAD

9_  دانلود آهنگ مازندرانی  نازنین یاده گذشته  با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 5.81 MB DOWNLOAD

10_  دانلود آهنگ مازندرانی  سرگذشت جدایی   با خوانندگی مجید حسینی

اسم خواننده حجم دانلود مجید حسینی 6.43 MB DOWNLOAD

/ 1 نظر / 41 بازدید